Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης συνδικαλιστικών φορέων στα ΜΜΕ και εργοδοτών του χώρου με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο εξέδωσε η ΕΙΤΗΣΕΕ.

Στην ανακοίνωση η ΕΙΤΗΣΕΕ, αρχικά εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι η ενημέρωση της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους στον Τύπο και τους εργοδότες γίνεται την τελευταία στιγμή και ενώ έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση του Ασφαλιστικού στη Βουλή, και τονίζει ότι ούτε σήμερα υπήρξε κάποια επεξεργασία ή μελέτη βιωσιμότητας για το προτεινόμενο νέο «σχήμα» του ΕΔΟΕΑΠ, ούτε κάποια ένδειξη για τις παροχές του ή τις αναγκαίες εισφορές.

Η ΕΙΤΗΣΕΕ, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι έτοιμη να συζητήσει μια βιώσιμη λύση που είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις - μέλη της, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να πραγματοποιηθεί σε βάθος έλεγχος στο Ταμείο για να προσδιορισθούν τα οικονομικά μεγέθη και το κόστος λειτουργίας του.
  • Να προσκομισθούν οι αυτονόητες μελέτες (αναλογιστική κ.λπ.) και τεκμηριωθεί η βιωσιμότητα της όποιας πρότασης χρηματοδότησης.
  • Να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης.
  • Να ασφαλιστεί το σύνολο του προσωπικού όλων των μέσων χωρίς εξαιρέσεις.
  • Οι παροχές του ταμείου να είναι καλύτερες από αυτές που θα παρέχει ο ΕΟΠΥΥ και το ΕΤΕΑΠ, διαφορετικά δεν έχει νόημα η πρόταση - συζήτηση.
  • Οι επιπλέον παροχές να δικαιολογούν το επιπλέον κόστος.
  • Στο κόστος λειτουργίας να συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.
  • Να διασφαλιστεί η είσπραξη των εισφορών και νομοθετηθεί το αναγκαίο πλαίσιο.
  • Να διασφαλιστεί η σωστή διοίκηση και λειτουργία του ταμείου με συμμετοχή και των εργοδοτών.
  • Να ενημερώσει το υπουργείο τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και τις μέχρι τότε εισφορές τους σε περίπτωση που στο μέλλον το ταμείο παύσει να είναι βιώσιμο.

Τέλος, η ΕΙΤΗΣΕΕ σημειώνει ότι το υπουργείο οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους εργαζόμενους για το ποια πρόβλεψη έχει αναλάβει για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των εργαζομένων στον ΕΔΟΕΑΠ, από την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.