Όλο το καλοκαίρι φαίνεται πως θα κρατήσει η διαδικασία για την τηλεοπτική αδειόδοτηση.

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο υπάρχει μέσα στο ΦΕΚ για τις άδειες, το οποίο είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, μετά την χθεσινή υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, ακολουθεί η υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών των υποψηφίων στις 7 του ίδιου μήνα και η ανακοίνωση των προεπιλεγέντων θα γίνει στις 14 Ιουλίου.

Στις 25 Ιουλίου θα υπάρχει η λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Αυγούστου θα γίνει η έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών. 

Η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων θα γίνει στις 2 Αυγούστου και η διεξαγωγή δημοπρασίας, ενώ η ανακοίνωση προσωρινών υπερθεματιστών θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι τις 17 του μήνα.