Το δικαστήριο έκρινε παράνομη την απεργία στο Έθνος. Οι συντάκτες επέστρεψαν στον χώρο εργασίας κατηφείς και εμφανώς στεναχωρημένοι από την εξέλιξη. Το κλίμα στην Μεταμόρφωση θυμίζει… μνημόσυνο.