Η εταιρεία συμβούλων Grant Thornton θα αναλάβει να ελέγξει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών τους για τις νέες τηλεοπτικές άδειες.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό τόσο για την τεχνική αρτιότητα της πρότασής της, όσο και για το επίπεδο της οικονομικής της προσφοράς. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού , που αφορά σε ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, διαβιβάστηκε ήδη από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη Διαύγεια και έχει ήδη δημοσιευθεί.