Συνολικά 60 δικόγραφα έχουν αποσταλεί στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας από τηλεοπτικούς σταθμούς και την ΕΙΤΗΣΕΕ για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχουν κατατεθεί τα εξής δικόγραφα:

1.            19  αιτήσεις  αναστολών  κατά  των  Υπουργικών  Αποφάσεων  που  προηγήθηκαν  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού  (ΣτΕ).

2.            23  αιτήσεις  ακυρώσεως  κατά  των Υπουργικών  Αποφάσεων  που  προηγήθηκαν  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού  (ΣτΕ).

3.            8  δικόγραφα  προσθέτων  λόγων  ακυρώσεως  κατά  των Υπουργικών  Αποφάσεων  που  προηγήθηκαν  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού.

4.            8  προδικαστικές  προσφυγές  κατά  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού.

5.            2  αιτήσεις  ασφαλιστικών  μέτρων  κατά  της  Προκήρυξης  του  διαγωνισμού.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την κατάθεση των δικογράφων στο newpost αρκέστηκαν να τονίσουν το εξής:

Ουκ εν τω πολλώ το ευ…