Η εταιρεία «Τηλέτυπος ΑΕ Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ,  ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τής 26.5.2015 και καλύφθηκε μερικώς με την καταβολή συνολικού ποσού 171,60 ευρώ, αντιστοιχεί σε 572 νέες κοινές μετοχές.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη συνεδρίασή της, στις 28/6/2016, ενέκρινε την εισαγωγή των ως άνω 572 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας και την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως ισχύει και για τις λοιπές μετοχές της.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί, μετά την άρση από το καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), στις 29/6/2016.