Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, ότι όσα αναφέρονται στην επιστολή του επιτρόπου Έτιγκερ, που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν θέτουν εν αμφιβόλω τις διαδικασίες αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλαδα.

Επίσης, ανέφερε ότι αυτή η επιστολή, επί της ουσίας, αφορά τις ανησυχίες που έχει η Επιτροπή για θέματα ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλαδα, σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις με τις ελληνικές Αρχές συνεχίζονται.

«Αυτή η διαδικασία επί παραβάσει δεν έχει καμία σχέση με την παροχή αδειών στους παρόχους περιεχομένου. Οι διαδικασίες για την παροχή αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδια για τα ζητήματα τηλεπικοινωνιών Ναταλί Βαντιστάντ κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης του Τύπου στις Βρυξέλλες.

Κατέληξε δε λέγοντας πως τα κράτη-μέλη είναι «ελεύθερα» να επιλέξουν τη διαδικασία αδειδότησης των καναλιών που θα ακολουθήσουν, «σύμφωνα με τις εγχώριες προδιαγραφές και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης που ορίζονται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε τα εξής: «Στις 16 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή επίσημης προειδοποίησης στην Ελλάδα εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών». Εξήγησε δε πως «η Επιτροπή φοβάται πως αυτές οι αλλαγές δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με αυτές που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών». Σύμφωνα με την ίδια, οι διαβουλεύσεις για το ζήτημα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται μόλις στο πρώτο στάδιο.

Το euractiv επικοινώνησε και με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος επιβεβαίωσε μεν ότι υπάρχει η επιστολή Έτιγνκερ προς την ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, αυτή δεν έχει ουδεμία σχέση με τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών.

«Οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών περιεχομένου για τηλεοπτικά κανάλια δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να έχουν καθεστώς αδειοδότησης ανάλογα με τις εγχώριες ανάγκες εφόσον αυτό συμμορφώνεται με τους νόμους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης όπως ορίζονται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».