Στις 11 υποψηφιότητες για τις τηλεοπτικές άδειες μια εταιρία αποτελεί έκπληξη και άγνωστο Χ στη διαδικασία.

Πρόκειται για την εταιρία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία».

Έπειτα από έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς πως με η ίδια επωνυμία αντιστοιχεί σε θυγατρική εταιρία της κυπριακής S.N.P. Southeast Network Public Limited. Συγκεκριμένα η ανακοινωση της κυπριακής εταιρίας αναφέρει:

Η Διοίκηση της Εταιρείας S.N.P. Southeast Network Public Limited, ανακοινώνει ότι προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα, υπό την επωνυμία «Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΙΤV CP». Η νέα αυτή, κατά 100% θυγατρική της S.N.P. Southeast Network Public Limited, έχει μετοχικό κεφάλαιο (€24.000) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να αναπτύξει, εντάσσονται :

i. H παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών,

ii. η δραστηριότητα παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,

iii. οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενείας (web hosting),

iv. η μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου,

v. η διάθεση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο,

vi. η παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals) και τέλος

vii. η παροχή υπηρεσιών ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο Χρηματιστήριο Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της S.N.P. απαρτίζεται από τους: Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, Δημήτριο Γκουγκούλια και Αιμίλιο Καφά. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Ελευθερίας, στη Δερύνεια.