Παράθυρο για περισσότερες των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών φαίνεται πως δίνει η απόφαση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά να αναθέσει στο Ινστιτούτο Φλωρεντίας την εκπόνηση οριστικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τον αριθμό των αδειών, γεγονός που διαψεύδει πάντως η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

 

Εγκρίνουμε τα από 25/02/2016, 29/02/2016 και 31/03/2016, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 20/16-06-2016, 21/07-07-2016 και 24/14-07-2016 πρακτικά της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε. και αναθέτουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Florence School of Regulation – Communications and Media, με έδρα Convento di San Domenico, Via delle Fontanelle 19, 50014 San Domenico di Fiesole, Italy και F.C.: 800.204.104.88, την εκπόνηση της οριστικής εμπειρογνωμοσύνης, σχετικά με το αριθμό αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ενόψει του διαγωνισμού, που διενεργείται, σε εφαρμογή του ν. 4339/2015. Η συνολική δαπάνη για την παροχή της προαναφερόμενης οριστικής εμπειρογνωμοσύνης από το ανωτέρω ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα δε δύναται να υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). Οι υπόλοιποι όροι θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Αναδόχου. 

Η απόφαση ελήφθη χθες και φέρει τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον 

Από πλευράς της πάντως η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης αναφέρει πως ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών καθορίστηκε σε τέσσερις με τροπολογία του περασμένου Φεβρουαρίου και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «είναι πια σύνηθες, κάθε διοικητική πράξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να μεταφράζεται ως κατακλυσμός, τουλάχιστον, για την πορεία της αδειοδότησης των καναλιών. Τελευταία αφορμή, η παραλαβή της οριστικής μελέτης του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, πόσο και πόσο μελάνι δεν χύθηκε για να εξηγηθεί ότι τον Φεβρουάριο έγινε η παραλαβή της προπαρασκευαστικής εμπειρογνωμοσύνης (με κεφαλαία γράμματα στο τεύχος που μοιράστηκε στους βουλευτές)».

Διευκρινίζει ότι «ακολουθώντας τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες, τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου, αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, η «τελική πράξη» και ότι πρόκειται για την νόμιμη συνέχιση μιας διαδικασίας που άρχισε από τον περασμένο Οκτώβριο με την ψήφιση του ν.4339/2015 και όχι για τη διακοπή της.

«Ας σημειωθεί δε ότι ο αριθμός των αδειών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, καθορίστηκε σε τέσσερις με τροπολογία του ν.4339/2015 τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, πολλώ δε μάλλον, εν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας» σημειώνει τέλος.