Επανέρχεται στο θέμα των «δήθεν», όπως τις χαρακτηρίζει, ελλείψεων στον φάκελο που κατατέθηκε για τη συμμετοχή του ΜΕGA στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες η Τηλέτυπος Α.Ε.
 
Αναφέρει σε ανακοίνωσή της:
 
«Η εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ σε απάντηση των πρόσφατων ανακριβών αιτιάσεων της Γ.Γ.Ε.Ε. για συγκεκριμένες «δήθεν» ελλείψεις βεβαιώσεων από το φάκελο της, που υποβλήθηκε σε διαγωνιστική διαδικασία για αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, έδωσε στο φως της δημοσιότητας, - διαψεύδοντας την-, το σύνολο των συγκεκριμένων αυτών βεβαιώσεων, των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και αρχών, που προσκομίστηκαν έγκαιρα και έγκυρα στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις διαρροές που επαναφέρουν το θέμα των «δήθεν» ελλείψεων, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ επιβεβαιώνει εκ νέου τα όσα ήδη έχει δώσει στην δημοσιότητα, στο πλαίσιο, της αληθινής πληροφόρησης και σε απάντηση των όποιων σκοπιμοτήτων».