Σκληραίνει η κόντρα μεταξύ των υποψηφίων για τις τηλεοπτικές άδειες 10 μόλις ημέρες πριν από την δημοπρασία. 

Η διαχειρίστρια εταιρεία του STAR Channel της οικογένειας Βαρδινογιάννη (ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.) κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά των εταιρειών του Καλογρίτσα και του Ιβάν Σαββίδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να τεθούν εκτός διαγωνισμού οι δύο υποψήφιοι καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης το STAR ζητεί να ανασταλεί η διαγωνιστική διαδικασία μέχρις ότου συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας του κ. Καλογρίτσα, «με την κρινόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πλήττεται η ρητή απόφαση της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας μας κατά το μέρος που αυτή στρεφόταν κατά της συνυποψηφίας της με την επωνυμία "Ιωάννης- Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρείας (Τ.Π.Κ. μ.α.ε)" στον διαγωνισμό για την χορήγηση των τεσσάρων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψεως εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνεις. Πλήττονται ειδικότερα οι επιμέρους αιτιολογίες απορρίψεως των λόγων αποκλεισμού της προσφοράς της ανωτέρω υποψηφίας που είχαν προβληθεί με την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή και αφορούσαν παραβάσεις της με αριθμό 1/2016 προκηρύξεως του επίμαχου διαγωνισμού, κάθε μια εκ των οποίων εξαρκούσε για να μην προεπιλεγεί τούτη στο επόμενο στάδιο αυτού. Περαιτέρω προσβάλλεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που δεν απήντησε στους ισχυρισμούς της εταιρείας με τους οποίους ζητείτο να διατηρηθεί ο αποκλεισμός της υποψηφίας "IMERA MEDIA INVESTMENTS LTD" από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού". 

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο εταιρικός σκοπός υποψήφιας εταιρείας δεν μπορεί να ευρύτερος του αντικειμένου των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και δεν μπορεί να περιλαμβάνει άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό διερωτά: "Με ποια λογική θα επέτρεπε ο νόμος σε μια εταιρεία να έχει ως εταιρικό σκοπό την επιδίωξη δραστηριοτήτων τις οποίες εν τούτοις απαγορεύεται να ασκήσει;"

Αντίστοιχα για την εταιρεία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD στην αίτηση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "η συγκεκριμένη εταιρεία υποψήφια κατά παράβαση των όρων της προκηρύξεως επιδιώκει εταιρικό σκοπό που δεν περιορίζεται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης αλλά περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
1. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις αγαθών κινητής και ακίνητης περιουσίας, εμπορία βενζίνης, ηλεκτρισμού
2. Εμπόριο ή δραστηριότητα σε μετοχές. κεφάλαιο χρεόγραφα, αγορά, πώληση, χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας, ανορύξεις πηγαδιών, αντλήσεις καταδύσεις, εξερεύνηση, ανοικοδόμηση, να ενεργεί ως εργολάβος, υπεργολάβος κλπ.
3. Ταξιδιωτικοί ή ασφαλιστικοί πράκτοες
4. Εκπαίδευση, μίσθωση χειρωνακτικού προσωπικού
5. Ανέγερση ακινήτων"

Διαβάστε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων