Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.", από σήμερα 23 Ιουνίου 2011, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόσον η εταιρεία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της οικονομικής κατάστασης του A΄τριμήνου 2011 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.