Επί του συνόλου του ποσού που θα διαθέσουν οι υπερθεματιστές για τις τηλεοπτικές άδειες θα γίνει ο έλεγχος του πόθεν έσχες, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός προέβλεπε πως ο έλεγχος θα γινόταν επί του ποσού της προκαταβολής – δηλαδή της πρώτης δόσης που θα έδιναν οι τέσσερις υπερθεματιστές για τις τηλεοπτικές άδειες.  

Υπενθυμίζεται πως οι βάσει της νομοθεσίας, οι τέσσερις επιχειρηματίες που επικράτησαν στον πλειστηριασμό θα καταβάλουν το συνολικό τίμημα σε τρεις ισόποσες δόσεις με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και η τρίτη και τελευταία δόση εντός των επόμενων δύο ετών από την ημερομηνία χορήγησης της τηλεοπτικής άδειας.