Προκήρυξη για 51 προσλήψεις, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου, δηλαδή τις 30 Ιουνίου 2016, ανακοίνωσε η διοίκηση της ΕΡΤ.

Η προκήρυξη αφορά μεταξύ άλλων θέση δημοσιογράφου - παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, τρεις θέσεις ανταποκριτών σε Παρίσι, Μόσχα και Ρώμη, καθώς και άλλων ειδικοτήτων τόσο δημοσιογράφων όσο και τεχνικών κυρίως για την κάλυψη αναγκών στα δελτία και τις ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση. Ανάμεσα σε αυτές τις ειδικότητες είναι δημοσιογράφοι του οικονομικού και ελεύθερου ρεπορτάζ, σχολιαστές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, παρουσιαστής δελτίου καιρού αλλά και διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη η προϋπολογισθείσα συνολική μηνιαία δαπάνη για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (το εργολαβικό αντάλλαγμα, ο φόρος που αναλογεί, τυχόν αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και κάθε εν γένει δαπάνη σχετική με την εκτέλεση του έργου) για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συμβάσεις ανέρχεται μεσοσταθμικά σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη