Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Alpha, έπειτα από ρεπορτάζ που έπαιξε ο τηλεοπτικός σταθμός για τις προσφορές που κατέθεσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο Alpha στο ρεπορτάζ του έκανε λόγο για αλλοίωση στοιχείων καθώς όπως μετέδωσε, ο Ιβάν Σαββίδης, μετά την προσφορά των 61,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση άδειας, έκανε μηδενική προσφορά στη συνέχεια, μένοντας στο ίδιο τίμημα. Σύμφωνα πάντα με τον Alpha, η επιτροπή για τη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών αποδέχτηκε ως έγκυρη προσφορά τα 61,6 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ποσό που προσέφερε ο επιχειρηματίας κατά 100.000 ευρώ. Ακόμα και το ποσό αυτό, ωστόσο, αν και φέρει τις υπογραφές των πέντε μελών της επιτροπής και θεωρείται έγκυρο, κατέβηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ στα 61,5 εκατ. ευρώ -γεγονός που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, εγείρει βάσιμες υποψίες ότι ο κ. Σαββίδης υπέβαλε δύο μηδενικές προσφορές.

Η απάντηση της Γενικής Γραμματείας

Απαντώντας η ΓΓΕΕ, έκανε λόγο για «μιντιακή τρομοκρατία» και τόνισε ότι «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παραπληροφόρησης για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, μεταδόθηκε από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα συμφερόντων του κ. Κοντομηνά, ότι σκοπίμως παραποιήθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο αναφέρεται το ποσό της τελευταίας προσφοράς του πρώτου επιλαχόντα (Dimera Media Investments Limited), κατά τη διαδικασία κατακύρωσης της 4ης άδειας».

Σύμφωνα με τη ΓΓΕΕ, «πρόκειται για μια ακόμη άθλια προσπάθεια εξαπάτησης της κοινής γνώμης».

Όπως συμπληρώνει η Γενική Γραμματεία, «ενώ η τελευταία έγκυρη προσφορά της εταιρείας «Dimera Media Investments Limited», στην ολοκλήρωση του Σταδίου 1 της 4ης φάσης, ανήλθε στο ποσό των 61.500.000 ευρώ, λόγω τυπογραφικού σφάλματος, μεταφέρθηκε σε δύο σημεία του πρακτικού το ποσό των 61.600.000 ευρώ, ενώ η ορθή αποτύπωση της προσφοράς, δηλαδή το ποσό των 61.500.000 ευρώ, προκύπτει τόσο από το ηλεκτρονικό σύστημα, όσο και από τις υπογεγραμμένες έντυπες προσφορές της εταιρείας, που τηρούνται στο αρχείο της ΓΓΕΕ και ρητά αναγράφεται στον τελικό πίνακα επιλαχόντων».

Η ΓΓΕΕ υπογραμμίζει ότι «η αναγόρευση ενός οφθαλμοφανώς τυπογραφικού σφάλματος σε υποτιθέμενη προσπάθεια παραποίησης του πρακτικού των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο εκφοβισμού και άσκησης ψυχολογικής βίας στους δημόσιους λειτουργούς, μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με στόχο να πληγεί το κύρος του διαγωνισμού και να επωφεληθούν αθέμιτα όσοι υποψήφιοι δεν κατόρθωσαν να ανακηρυχθούν υπερθεματιστές».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές και υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 1/2016, στον όρο 3.3.2 εδάφιο (δ), προβλέπει την κύρωση του αποκλεισμού και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό σε περίπτωση "απόπειρας επηρεασμού των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ως προς τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη δημοπρασία"», καταλήγει η ΓΓΕΕ.