Από ποια εφημερίδα ψώνισε διευθυντή ειδήσεων και άνκορμαν του Σαββατοκύριακου, ένας από τους φρέσκους υπερθεματιστές;