Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες αρχίζει 15 Οκτωβρίου 2016 και λήγει 15  Ιανουαρίου 2017, ενημερώνει η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) 

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr) με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η αρμόδια Αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, τ.κ. 11853, τηλ.:210-34.01.945, 946, 951, Fax: 210-34.01.944, e-mail: [email protected] και ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr).