Μπελά δεν είχανε και μπελά βρήκανε στην ΓΓΕΕ.

Αιτία η επιθυμία ενός καναλιού από αυτά που κερδίσανε τις πανελλαδικές άδειες, να δει αναλυτικά τα χαρτιά ενός άλλου «νικηφόρου» καναλιού. Το αίτημα εκφράζεται πιεστικώς, αλλά έως τώρα αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση λόγω «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

Να αναμένουμε αντεπίθεση με ανάλογο αίτημα και από την άλλη πλευρά;