Το 83% των Ελλήνων δεν πιστεύουν τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα ΜΜΕ της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Περίπου 9 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι τα εθνικά τους μέσα δεν είναι ελεύθερα από πολιτικές και εμπορικές πιέσεις. 

Απαντώντας σε αυτό το 83% της έρευνας ο κ. Χ. Κρίτσας σημείωσε απλά ότι όντως η εθνική μας τηλεόραση έχει ανάγκη να βρει τη χαμένη της αίγλη.

Ντ.Γκ.