Κρίσιμη είναι η σημερινή μέρα για την επιβίωση του τηλεοπτικού σταθμού Alter αφού οι δικαστές θα αποφασίσουν για την υπαγωγή ή όχι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Η υπαγωγή στο άρθρο 99 σημαίνει ότι οι πιστωτές, που τους ανήκει το 62% του χρέους των 550 εκ. ευρώ, θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της χωρίς να κινδυνεύει με κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων. Επιπλέον, θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι το χρέος θα μειωθεί σε  ποσοστό 30-60% και ότι η αποπληρωμή θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 χρόνια.
TAGS