Αίτηση για την ένταξή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα υπέβαλλε επισήμως σήμερα (Παρασκευή) το μεσημέρι η διαφημιστική εταιρεία Leo Burnett. Οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν πλήρως και η διαφημιστική αγορά παίρνει φωτιά, καθώς μεγάλοι λογαριασμοί αναμένεται να μετακινηθούν.