Οι τεχνικοί ανέστειλαν την 48ωτη απεργία που είχαν προκηρύξει για Δευτέρα και Τρίτη στο ραδιοσταθμό «Κόκκινο».
Η αναστολή αποφασίστηκε ύστερα από την έγγραφη διαβεβαίωση, που δόθηκε από την Διοίκηση του ραδιοσταθμού “Κόκκινο” στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΡ, για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αμέσου αποπληρωμής των μελών της και ικανοποίησης όλων των αιτημάτων.
TAGS