Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της στην ΕΣΗΕΑ, στην ΕΣΗΕΜ-Θ, στην ΕΠΗΕΑ και στην ΕΠΗΕΘ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Νίκος Καρούτζος και αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Νεστορίδης. Γενικός Γραμματέας είναι η Άντζυ Σταθάτου και ταμίας ο Ευάγγελος Τάτσης. 

Μέλη αναδείχθηκαν οι:  Κωνσταντίνος Δαυλός , Κώστας Nτελέζος , Μαριάννα Βασιλάκου, Πόπη Χριστοδουλίδου & Σίμος  Καταϊφτσής

Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής ΤΥΠ Αθήνας ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Δαυλός και μέλη  της οι Άντζυ Σταθάτου και Μαριάννα Βασιλάκου  .

Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ο Παναγιώτης Νεστορίδης και μέλος ο Σίμος Καταϊφτσής.