Ολοκληρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας Μιχαλακοπούλου ΑΕ. H απορρόφηση έγινε από τη μητρική εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο ΧΑ.

TAGS