Μάθαμε ότι έχουν ήδη συνταχθεί οι λίστες αυτών που πρόκειται να προσληφθούν με την ειδικότητα “φροντιστή” στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο μας έφτασαν πολλές καταγγελίες υποψηφίων σχετικά με τα κριτήρια πρόσληψης. Ακούγεται οτι η αρμόδια επιτροπή δεν έλαβε υπόψιν της την προϋπηρεσία αλλά και την ειδικότητα αλλά μόνο το κριτήριο της ανεργίας.

Εάν ήταν έτσι τότε δεν έπρεπε να προκηρυχθεί διαγωνισμός αλλά να γίνουν προσλήψεις απ' ευθείας απο τον ΟΑΕΔ. Νομίζω;
TAGS