Με απόφαση του πρωθυπουργού καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας Ηλία Μόσιαλου. Σύμφωνα με την απόφαση ο υπουργός Επικρατείας αναλαμβάνει την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, καθώς και της εποπτείας των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές. Η ΕΡΤ παραμένει προσωρινά υπό του υπουργείου Πολιτισμού. Μέχρι να αλλάξει κι αυτό.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ηλία Μόσιαλου περιλαμβάνονται: α) η νομοθετική πρωτοβουλία και οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η πρόταση για την έκδοση και η υπογραφή ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς και η συνυπογραφή ατομικών ή κανονιστικών διαταγμάτων ή πράξεων με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

ΠΗΓΗ: paron.gr/typologies/
TAGS