Τα δεδουλευμένων των τελευταίων 10μηνών και την οφειλόμενη πλήρη αποζημίωση από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας διεκδικούν 16 από τους συντάκτες της εφημερίδας “Ελεύθερος” η οποία έκλεισε προ ημερών χωρίς άλλη ενημέρωση ή προειδοποίηση. Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων αναφέρουν πως  δεν τους “καταβάλλονται οι μηνιαίες αποδοχές”, όπως αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των ΣΣΕ, αλλά ούτε και  οι προσαυξήσεις, που ο νόμος ορίζει για την υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόλησή, την νυκτερινή εργασία, την εργασία κατά τις Κυριακές και τις Αργίες.


Πηγή:  Το Παρόν