Μεγάλες περικοπές επιβάλλονται στους υψηλόμισθους υπαλλήλους στο Mega. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι όσοι έχουν πάνω από 3.000 ευρώ ονομαστικό μισθό περικόπτεται το 15% ενώ σε όσους ο μισθός κυμαίνεται από 2.500 έως 3.000, το ψαλίδισμα θα φτάσει στο 7,5%.