Μέχρι στιγμής, όλα έδειχναν ότι είναι ένα μαγαζί που έχει εργασιακή ειρήνη. Να όμως που και ο Ελεύθερος Τύπος άρχισε τις απολύσεις.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα απολύθηκαν οι Νίκος Σόμπολος (ύλη), Αγγελική Μπομπούλα (πολιτιστικό) και ένας από το λογιστήριο.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι έγινε η αρχή...