Ενώ οι εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία ζητούν χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των δεδουλευμένων, όλα δείχνουν ότι απάντηση δεν θα λάβουν. Και δεν πρόκειται να λάβουν για τον απλούστατο λόγο ότι... ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.
Η οικονομικές δυσκολίες στην εφημερίδα συνεχίζονται και η Μάνια Τεγοπούλου αναζητάει τρόπους να πιέσει τις τράπεζες ώστε να αποκτήσει ρευστότητα και στη συνέχεια να επιχειρήσει να εξυγιάνει  με απολύσεις- απομακρύνσεις- συνταξιοδοτήσεις το τραυματισμένο της μαγαζί.
Για όλα αυτά, εύγλωττη είναι η ανακοίνωση της Τεγόπουλος προς το χρηματιστήριο στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων:
«Η προσπάθεια της Διοίκησης προς την κατεύθυνση μείωσης ή συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων συνεχίζεται και στη χρήση 2011. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών και υπηρεσιών της (Business Plan). Επιπλέον η Εταιρεία ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες του εσωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το επιχειρηματικό της σχέδιο».