Την εβομάδα που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν στην εφημερίδα ΜΕΤRΟ έξι απολύσεις. Μετά από αυτό, το σύνολο των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας δεν ξεπερνά τους 25!