Η συνέλευση των εργαζομένων στην Χ.Κ Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική που συνεχίζουν για 53η μέρα να εργάζονται απλήρωτοι, αποφάσισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 ομόφωνα: -Να προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων με στόχο την καταβολή των δεδουλευμένων.

-Να εξουσιοδοτήσει τα συνδικαλιστικά σωματεία των εργαζομένων να προχωρήσουν σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους συναδέλφους που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και τους υπαλλήλους, που ενώ έχουν προσληφθεί με υπαλληλική σχέση πληρώνονται ως εργάτες.

Επίσης αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία:

-Να ζητήσει από την διοίκηση να σταματήσει τις συναινετικές απολύσεις.

-Να ζητήσει από την διεύθυνση της "Ε" να δημοσιευθούν τα παραπάνω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.