Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Θανάσης Παπαγεωργίου, μετά από τη σχετική χθεσινή ανακοίνωση κάλεσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε συνάντηση στο γραφείο του στις 16:00. Το περιεχόμενο της συνάντησης αποτελεί αίνιγμα, αφού και η μέρα δεν συνηθίζεται για συναντήσεις τέτοιου είδους.
TAGS