Όσοι φαντάστηκαν ότι η- κατά Φώτη- εξυγίανση του Έθνους ολοκληρώθηκε, δυστυχώς πλανώνται πλάνη οικτρά. Στο τέλος του μήνα, στη Μεταμόρφωση θα επαναληφθεί το ίδιο αποτρόπαιο έργο.
Οι προθέσεις του (ζεύγους) Φώτη Μπόμπολα, είναι να γίνουν άμεσα άλλες 40 απολύσεις!
Λέγεται ότι οι περισσότερες, καμιά 20σαριά, θα προέρχονται από το (ενοποιημένο πλέον) αθλητικό τμήμα. Όλοι όμως θα μετάσχουν στον φόρο του αίματος.