Με κεντρικό τίτλο «Χρεοκοπήσαμε και επισήμως» κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα «Παρασκευή+13».