Το εξώφυλλο της εφημερίδας «Παρασκευή+13» που κυκλοφορεί σήμερα.