Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ, ύστερα από την επανειλημμένη ασυνέπειά στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στο Alter, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις 6ωρες στάσεις εργασίας των δημοσιογράφων και των διοικητικών υπαλλήλων.
Την Παρασκευή 4, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 από τις 18.00 έως τις 24.00 με αίτημα την άμεση καταβολή των οφειλομένων αποδοχών.