Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ, αποφάσισε την κοινή και συντονισμένη συνδικαλιστική δράση όλων των πρωτοβαθμίων Ενώσεων του χώρου μας, με κοινό στόχο την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτό τονίζει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:
Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνονται συνελεύσεις εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, σε όλα τα ΜΜΕ -έντυπα και ηλεκτρονικά- καθώς και κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις με σκοπό την ανατροπή όλων των αντεργατικών νομοθετημάτων και ιδιαίτερα του περίφημου άρθρου 37, που το πολιτικό σύστημα επιβάλει σε όφελος της εργοδοσίας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, συμπορευόμενοι με τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών σωματείων τους, να κινηθούν συντεταγμένοι, οργανωμένοι και ενωμένοι, απέναντι σε αυτή την ανηλεή επίθεση που δεχόμαστε σε κεκτημένα δικαιώματά μας και στις διεκδικήσεις μας.
Με βάση τα προαναφερθέντα, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο των ΜΜΕ, στην επόμενη συνεδρίασής της, που ορίστηκε την Πέμπτη 10-11-2011 ώρα 12.00, θα συγκεκριμενοποιήσει τις λεπτομέρειες των περαιτέρω ενεργειών της.