Απεργιακή αφίσα έβγαλαν οι εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία. Η 3μερη απεργία τους, αρχίζει σήμερα.