Συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες 24ωρες έως και την Παρασκευή αποφάσισαν στη σημερινή τους γενική συνέλευση οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ οι οποίοι πρόκειται να συγκαλέσουν νέα γενική συνέλευση την Τετάρτη για να επανακαθορίσουν τη στάση τους. 
TAGS