Στα 1.500 ευρώ ανέβασε το πλαφόν αποδοχών μετά τη μείωση των μισθών στον ΔΟΛ ο Σταύρος Ψυχάρης. Είναι προφανές ότι ο ισχυρός άνδρας του συγκροτήματος αντελήφθη ότι στα χαμηλά κλιμάκια υπάρχει δυσφορία έναντι των υψηλόμισθων.
Η κοινοποίηση της απόφασης έγινε με την κάτωθι επιστολή:

Σταύρος Ψυχάρης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Προς όλους τους εργαζόμενους στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συζητήσεις που είχε η Διοίκηση με πολλούς εργαζόμενους όλων των διευθύνσεων, απεδέχθη το αίτημα τους να ορισθεί ως κατώτατο όριο αποδοχών μετά την μείωση το ποσό των 1.500 ευρώ αντί των 1.200 ευρώ.
Κατά συνέπεια εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ (19% του συνόλου) δεν θα υποστούν καμία μείωση ενώ εργαζόμενοι έως 1.800 ευρώ (22% του συνόλου) θα έχουν χαμηλότερης εκτάσεως μειώσεις.
Με τις μεταβολές αυτές η Διοίκηση πιστεύει ότι γίνεται δικαιότερη η κατανομή της συνεισφοράς των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Από τη Διοίκηση