Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την κατάργηση του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ) και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (IOM) ως αυτοτελών νομικών προσώπων. Σύμφωνα με την απόφαση «η κατάργηση των εν λόγω νομικών προσώπων πραγματοποιείται αφενός διότι από αυτά επιδιώκονται παρεμφερείς σκοποί με αυτούς της ΕΡΤ, η οποία δύναται να τους υλοποιήσει αποτελεσματικότερα  και αφ ετέρου διότι με τη χρήση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών της ΕΡΤ ΑΕ θα επιτευχθεί εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας για το Ελληνικό Δημόσιο».

Ως εκ τούτου η ασκούμενη δραστηριότητα των δύο φορέων μεταφέρονται και ανατίθενται στην ΕΡΤ, καθώς επίσης και η περιουσία, τα πάσης φύσεως περιουσιακά δικαιώματα, το οπτικοακουστικό και τα λοιπά αρχεία τους.

Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου μια ειδική επιτροπή που συγκροτείται από το ΔΣ της ΕΡΤ υποχρεούται να προβεί στη διενέργεια απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο φορέων.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δύο φορέων εντάσσεται από 1 Ιανουαρίου του 2012 στην εργασιακή εφεδρεία, εφόσον μέχρι 30 Νοεμβρίου δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού που προβλέπονται. Επίσης λύονται άμεσα οι συμβάσεις έμμισθης εντολής, οι μισθώσεις ακινήτων και οι συμβάσεις έργου.


Πηγή: tovima.gr