Η έκδοση ομολογιακού δανείου από τις τράπεζες με ταυτόχρονη δανειοδότηση της επιχείρησης απευθείας από τους μετόχους του καναλιού, είναι ένα από τα σενάρια που θα τεθούν σήμερα στο ΔΣ του Mega. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο των περικοπών στις μέρες εργασίας και άλλα μέτρα περαιτέρω μείωσης του κόστους. Το προηγούμενο διάστημα εξετάστηκαν πολλές λύσεις από τη στιγμή που οι τράπεζες ήταν αρνητικές στην χορήγηση νέου δανείου στο κανάλι, ακόμη και η προσφυγή, όπως λέγεται, στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

ΠΗΓΗ: paron.gr/typologies