Το ποσό των 3.818.286,51(τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι) ευρώ δαπανήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τύπου για τη διακίνηση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου στο εσωτερικό μονάχα για το δίμηνο Μάρτιος - Απρίλιος 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους δύο πρώτους μήνες του ίδιου έτους (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) η ΓΓ δαπάνησε συνολικά  3.896.826,16 ευρώ. Σύμφωνα με το filotimia.blogspot.com για το β' εξάμηνο του 2010 πρέπει να πληρωθούν 613.401,03 € για τη διακίνηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου από την εταιρεία ΑΕΡΟΛΑΝΤ. 

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις