Τρομακτική είναι η κατάρρευση στον χώρο του έντυπου Τύπου μέσα σε μια πενταετία, από το 2007 μέχρι το 2011, ενώ το 2012 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η κατρακύλα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι απώλειες των εφημερίδων και των περιοδικών είναι τεράστιες. Από πλευράς φύλλων, με βάση τα 100 φύλλα το 2007, οι εφημερίδες το 2011 πούλησαν 57 φύλλα, δηλαδή έχασαν 43 (!), για δε το 2012 προβλέπεται ότι θα πουληθούν 46, ήτοι 54 φύλλα θα χαθούν.

Στα περιοδικά, με βάση τα 100 φύλλα το 2007, πούλησαν το 2011 61 φύλλα, έχασαν δηλαδή 39 φύλλα, για δε το 2012 η πρόβλεψη είναι ότι θα πουληθούν 53 φύλλα, ήτοι 47 φύλλα θα χαθούν. Ως προς τον τζίρο, οι απώλειες κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2007 με βάση τα 100 ευρώ, το 2011 προβλέπεται να κλείσει με 56,3 ευρώ είσπραξη, ήτοι οι εφημερίδες θα έχουν έσοδα 43,7 ευρώ λιγότερα (σε σχέση με το 2007).

Για τα περιοδικά είναι λίγο πιο καλή η κατάσταση.

Από 100 ευρώ (βάση) το 2007, η πρόβλεψη για το 2011 είναι ότι θα κλείσει με είσπραξη 61 ευρώ, δηλαδή η απώλεια θα είναι 39 ευρώ. Για το 2012 ο κατήφορος θα συνεχιστεί στον ίδιο ρυθμό...

Yπολογίζεται ότι κατά μέσον όρο οι απώλειες σε φύλλα και έσοδα θα ξεπεράσουν το 50%! Με βάση τα στοιχεία αυτά, το μέλλον του Τύπου κάθε άλλο παρά... ρόδινο είναι. Μαύρο και άραχνο προβλέπεται... Και δύσκολα θα σταματήσει ο κατήφορος.

Η διαδρομή της κατάρρευσης


Οι πίνακες είναι αποκαλυπτικοί και επιβεβαιωτικοί συνάμα της κατάρρευσης των κυκλοφοριών των εφημερίδων και των περιοδικών από το 2007 μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι επίσημα.

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011

Πώληση
Έτος (σε εκατ. φύλλα / τεύχη)
Εφημερίδες Περιοδικά Σύνολο
2007 258 98 356
2008 240 87 327
2009 220 78 298
2010 180 71 251
2011 (εκτίμηση) 147 60 207
Μεταβολή 2011/2007
(Απώλειες) -43% -39% -42%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2011/2007 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (σε φύλλα)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011(Ε)* 2007 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΠΩΛΕΙΑ)

ΠΡΩΙΝΕΣ  7.158.150 14.792.105 -52%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 45.339.705 77.272.708 -41%
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 37.952.043 59.785.821 -37%
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 29.925.268 58.856.735 -49%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 2.255.691 6.884.878 -67%
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 3.792.507 5.027.853 -25%
ΛΟΙΠΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 8.112.139 17.688.872 -54%

Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ