Βγήκαν οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τις πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που συζητήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου του 2011. Με την υπ' αριθμόν 7512/11 απόφαση του Ειρηνοδικείου έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των πρώτων ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει 91 δημοσιογράφοι της Χ.Κ Τεγόπουλος και οι οποίες είχαν συζητηθεί στις 16/11/11. Με την απόφαση 7513/11 έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και των 61 διοικητικών υπαλλήλων.
Θετική ήταν η απόφαση για τις πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 38 τεχνικών. Επιδικάσθηκαν προσωρινά στον καθένα τα ποσά που οφείλονται στους εργαζόμενους για το διάστημα Αύγουστος - Σεπτέμβριος (στους διοικητικούς υπαλλήλους υπολογίσθηκε και ο Οκτωβριος). Οι αποφάσεις θα καθαρογραφούν, ακολούθως θα κοινοποιηθούν στην Χ.Κ Τεγόπουλος και στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία της κατάσχεσης εσόδων εις χείρας τρίτων.
Εκκρεμούν οι αποφάσεις για τα ασφαλιστικά μέτρα που συζητήθηκαν στο Ειρηνοδικείο στις 23/11 και στις 19/12.

ΠΗΓΗ: ekprosoposeleftherotypias.blogspot.com/