Αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα κατέθεσαν την Παρασκευή το πρωί οι εκπρόσωποι της εταιρείας Χρήστος Τεγόπουλος που εκδίδουν την εφημερίδα Ελευθεροτυπία    
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα  οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της ιδιοκτήτριας εταιρίας είχαν πληρώσει το ποσό για το παράβολο κατάθεσης αίτησης.