Με γρήγορες διαδικασίες και μεταξύ των σημερινών συμβασιούχων της ΕΡΤ θα γίνει η επιλογή των 63 δημοσιογράφων των οποίων οι συμβάσεις θα ανανεωθούν.
Αυτός ήταν ο κοινός τόπος της σημερινής συνάντησης μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της διοίκησης της ΕΡΤ.
Επιθυμητό θα ήταν ο χρόνος να μην παρέλθει την 17η Ιανουαρίου, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις, αλλά είναι πιθανό η διαδικασία να ολοκληρωθεί σε 2- 3 εβδομάδες.
Σημαντικό ζήτημα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση, ενώ από την πλευρά της ΕΣΗΕΑ τέθηκε θέμα να έχει λόγο στη διαδικασία.