Πωλήσεις συμμετοχών και ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας -όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς- στον τομέα των εσόδων, αλλά και μειώσεις επιμισθίων, συρρίκνωση διαφημιστικών δαπανών, περιορισμό εξωτερικών συνεργατών και ενοποίηση τμημάτων καθημερινής και κυριακάτικης εφημερίδας στον τομέα των εξόδων προβλέπει το business plan της Χ. Κ Τεγόπουλος (Ελευθεροτυπία) που κατέθεσε η εταιρεία στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προκειμένου να ενταχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και να προστατευθεί από τους πιστωτές της.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, είναι απαραίτητη μια επιπλέον χρηματοδοτική ένεση 16 εκατ. ευρώ. Τα ποσά θα εξευρεθούν μέσω αδιάθετων γραμμών δανείων και από ενεχυριάσεις συμμετοχών όπως Mega Channel, Αργος, Μediatel κ.α.

Παράλληλα, για να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις και κυρίως τα δεδουλευμένα των εργαζομένων η εταιρεία ζητεί απελευθέρωση των εσόδων των πρακτορείων για όλο το 2012. Τα έσοδα εισπράτονται από το Αργος για λογαριασμό της Τεγόπουλος και έχουν εκχωρηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς ως κάλυψη παλαιότερου ομολογιακού δανείου.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μέσα από το business plan οι βασικοί μέτοχοι της εφημερίδας περιγράφουν την επόμενη ημέρα για την εφημερίδα επισημαίνοντας τα εξής: «ο τίτλος της εταιρείας είναι και το ισχυρό περιουσιασιακό της στοιχείο. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα νέο εταιρικό σχήμα από νέους μετόχους που θα διασφαλίσουν την εργασία σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων και την πληρωμή μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών»

ΠΗΓΗ: tovima.gr