Η κ. Μάνια Τεγοπούλου δεν προτίθεται να μεταφέρει τον τίτλο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" σε άλλη εταιρεία, όπως επισημαίνει η Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ, διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα του Τύπου και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Χ.Α.
Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

"Σε συνέχεια δημοσιεύματος του Τύπου και σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ενημερώνει ότι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 εκ. του ΠτΚ με σύγχρονη αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων, στην οποία περιλαμβάνεται και αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό.

Ως προς τα ανωτέρω, τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα αποτελούν όντως μέρος του μελετώμενου σχεδίου από τη διοίκηση για τη διάσωση της επιχείρησης. Τα όσα αναφέρονται, όμως, στο δημοσίευμα περί δήθεν επιθυμίας της κ. Μάνιας Τεγοπούλου να μεταφέρει τον τίτλο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» σε άλλη εταιρεία δεν αποτελούν μέρος της ως άνω αίτησης, αλλά αυθαίρετη ερμηνεία των προθέσεών της".